top of page

Veranderbrigade op het podium bij Masterclass nieuw adviseren

Reed Business (www.veranderkunde.nl) organiseerde afgelopen 30 maart 2016 een masterclass over Nieuw Adviseren. Merlijn Ballieux en Guido van de Wiel, beiden van de Veranderbrigade, stonden op verschillende momenten op het podium bij deze Masterclass.

Andere tijden vragen om een nieuwe aanpak De Masterclass ging in op het gegeven dat organisaties in toenemende mate te maken hebben met onzekerheid en complexiteit (o.a. door globalisering) en met razendsnelle veranderingen in de markt. Een jonge start-up is in staat om een hele branche te ontwrichten. Organisatievraagstukken kunnen niet enkelvoudig meer worden geanalyseerd en een uitgebreide plan van aanpak kent nog slechts zeer beperkt geldigheid. Niemand is immers in staat het gehele veld te overzien en alle implicaties van voorgenomen stappen in te schatten. Managementmodellen, programma’s en stappenplannen schieten tekort en de introductie ervan roepen eerder argwaan dan acceptatie op in organisaties. Te vaak heeft men hier onvoldoende baat bij gehad. Ontwikkelingen in organisaties

Guido van de Wiel was als Trendwatcher of the Year 15-16 gevraagd om de maatschappelijke ontwikkelingen en relevante ontwikkelingen in organisaties te schetsen. Hoe is de wereld inmiddels veranderd? Welke ontwikkelingen in organisaties zijn momenteel gaande? En welke ontwikkelingen dienen zich in de nabije toekomst aan? Het ging daarbij niet alleen om ontwikkelingen die van buitenaf op organisaties afkomen, maar ook om organisatieontwikkelingen en –verschuivingen van binnenuit.

Na zijn keynote ging de zaal na wat nu eigenlijk de toegevoegde waarde van adviseurs is? In toenemende mate neemt deze nieuwe en veranderende rollen in. Wat te denken van de adviseur als co-creator, sparringpartner, inspirator of zelfs co-ondernemer? De opgave voor organisaties en hun adviseurs werd in de loop van de dag meer en meer helder. Opnieuw de focus richten op de bestaansgrond van de organisatie en zoeken naar de toegevoegde waarde voor klant, burger, patiënt of leerling. Maar hoe doe je dat nu?

Adviseren met focus op de bedoeling

In een interview “on stage” werd Merlijn Ballieux geïnterviewd over het verandertraject dat hij begeleid had bij ROC A12. Hoe contracteer je als adviseur als je niet eerst een plan van aanpak schrijft, maar vrijwel meteen gaat doen wat nodig is? Wat zijn dan voorwaarden om aan de slag te gaan? Tijdens deze best practice vanuit het onderwijs, reflecteerden de deelnemers - samen met de sprekers - actief op de volgende vragen:

  • Als de systeemwereld te zeer leidend is geworden, welke interventies zet je dan in om de bedoeling weer centraal te krijgen?

  • Hoe kun je, als opdrachtgever en als adviseur, de eigen kracht aanspreken van professionals, zodat zij - niet gehinderd door de systeemwereld van procedures en protocollen - het verschil kunnen maken voor de klant?

De deelnemers zijn flink uitgedaagd om de context van hun adviesvak flink te herzien en het adviesvak – onder andere via bovenstaande case - opnieuw uit te vinden tijdens deze dag.

VOLG ONS
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
NIEUWE BERICHTEN
ZOEKEN OP TAGS
bottom of page