top of page

WHY?

Wij geloven in organisaties die zich richten op hun essentie. Daarom inspireren wij mensen binnen organisaties om de bedoeling als vertrekpunt te nemen. Veranderen in de echte wereld, met de mensen op nummer 1, staat hierbij centraal. 

 

 

Realistisch veranderen gaat over weten wat effect heeft, aansluiten bij de werkelijkheid en de mensen in de organisatie, zonder een verandermethodiek centraal te stellen.

VERANDERAANPAK

 

We moedigen organisaties aan om verandering bij strategische vraag-stukken op een alternatieve manier te zien en (nieuwe) veranderprincipes toe te passen. Zo dagen we je uit om verschillen in de organisatie (tussen mensen, teams, klanten, etc.) niet weg te moffelen met abstracte waardes en grootse verander-aanpakken, maar juist actief de verschillen op te zoeken, deze te waarderen en ze bij elkaar te brengen. Zo kan de optelsom van veel kleine interventies leiden tot mega veranderingen.​ 

ONS STARTPUNT BIJ VERANDEREN


Wij committeren ons niet alleen aan jouw specifieke vraag, maar ook (en vooral) aan het achterliggende vraagstuk. In verander-trajecten gaan we steeds na welk vraagstuk eigenlijk voorop staat. Bij een semipublieke instelling werden we gevraagd voor een visieontwikkelings-traject met de gehele afdeling, maar wat op de voorgrond stond was een flink conflict tussen de twee leidinggevenden. Volg je dan de vraag op of ga je eerst in op het achterliggende vraagstuk, namelijk hoe het komt dat er maar geen visie ontstaat? 

"Waar committeer jij jezelf aan: de vraag of het vraagstuk?"

ONZE WAARDEN

OVER ONS

De Veranderbrigade helpt organisaties met taaie verandervraagstukken. We willen bijdragen aan het plezier in het werk en het leven van anderen.

We staan voor je klaar als het gaat om het samenwerken aan veranderprocessen. Net als in jouw organisatie, zijn wij allemaal heel verschillend en samen geven we kleur aan de Veranderbrigade. Lees hieronder hoe!

WIE ZIJN WIJ?

Ondernemerschap

"DENK BUITEN KADERS, GA OP ONDERZOEK UIT EN DURF RISICO'S IN TE SLUITEN" 

Collectieve verantwoordelijkheid

"IT TAKES TWO TO TANGO"

Vertrouwen

"SPEED OF TRUST" 

Individuele verantwoordelijkheid

"PAK JE VRIJHEID, NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID"

Resultaatgericht

"GAAN VOOR GOUD" 

Inspiratie

"OM ANDEREN TE INSPIREREN, MOET JE ZELF EERST GEÏNSPIREERD RAKEN"

bottom of page