top of page

VERANDERPRINCIPES

Wij doen wat nodig is om organisaties te helpen vanuit hun essentie te organiseren.

Wij gebruiken geen blauwdruk voor verandervraagstukken, maar werken graag op een steeds unieke en integrale wijze met veranderprincipes. De mensen in de organisatie zijn voor ons een belangrijke sleutel tot verandering. Keer op keer leidt het toepassen van onze veranderprincipes tot beweging.

​Hieronder lees je vier voorbeelden van veranderprincipes die ons helpen bij verandertrajecten.

Principe I:
Haal de gewenste toekomst naar het hier-en-nu

"VERANDERING BEGINT ALS JE ZIET WAAR HET AL GEBEURT"

Als je aan de slag gaat met een verandering, heb je waarschijnlijk een idee van waar je heen wilt. De vraag is hoe je met elkaar van A richting B gaat, van nu naar gewenst. Bestaat de wens om een organisatie te vereenvoudigen? Organiseer dan geen complex proces om dat te bereiken. En, waar gaat het al goed? Het niet onderkennen en waarderen van alle pareltjes van mensen en goede initiatieven die al aanwezig zijn is misschien wel de grootste verspilling die plaatsvindt.

Principe II: 

Durf het verschil te maken

"HET GAAT EROM VERSCHILLEN ACTIEF OP TE ZOEKEN, TE WAARDEREN EN BIJ ELKAAR TE BRENGEN"

Vanuit realistisch veranderen stop je onderlinge verschillen (tussen mensen, teams, studenten, burgers, etc.) niet weg om daar beleid van te maken. Je maakt juist gebruik van die verschillen. Sluit aan op de variatie die er bestaat en voorkom algemene oplossingen voor specifieke problemen.

Principe III:

Sluit aan bij de bestaande energie

"JE ZULT EERST DE STOP VAN DE FLES MOETEN HALEN, VOORDAT HET WEER KAN STROMEN”

Een organisatie is geen een onbeschreven blad. Veranderen is een kwestie van de context steeds proeven en aansluiten bij wat er leeft. Wat speelt er bij mensen? We gaan hiermee aan de slag. Zowel met de weerstand die aanwezig is als met de positieve energie. Optillen en steunen van het gewenste gedrag kun je vanuit iedere positie in de organisatie doen.

Principe IV:

Creëer beweging op alle niveaus tegelijk

"IEDEREEN STAAT OP DE FOTO"

Realistisch veranderen vindt nooit geïsoleerd plaats. Bovendien is iedereen nodig om de gewenste verandering te realiseren. Dat betekent dat alle niveaus van een organisatie tegelijkertijd in beweging zijn. De verandering is dan geen analyse 'over de ander', maar vormt een gezamenlijke foto waar iedereen op staat. Iedereen is eigenaar van de verandering.

bottom of page